LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

"Room328 Designer"

Lisenssisopimus loppukäyttäjälle (LISENSSI) on sinun ja Room 328 AB:n (Room328) välinen sopimus, joka koskee yllä mainittua Room328-ohjelmatuotetta, johon kuuluu tietokoneohjelma (LISENSIOITU OHJELMA) sekä asennus- ja viiteohjeita sekä muuta painettua tuotetta (yhteisnimellä LISENSIOITU MATERIAALI). Asentamalla, kopioimalla tai muulla tavalla käyttämällä LISENSIOITUA MATERIAALIA, hyväksyt tämän LISENSSIN ehdot. Mikäli et hyväksy tämän LISENSSIN ehtoja, napsauta ”EN HYVÄKSY” alla olevan kysymyksen kohdalla ja palauta välittömästi LISENSIOITU MATERIAALI paikkaan, josta sen sait täydellistä takaisinmaksua vasten. Mikäli hyväksyt tämän LISENSSIN ehdot, napsauta ”HYVÄKSYN” alla olevan kysymyksen kohdalla, minkä jälkeen voit jatkaa LISENSIOIDUN MATERIAALIN asentamista.

1.LISENSSI

LISENSIOITUA MATERIAALIA suojaa tekijänoikeuslait sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset, sekä muut lait ja määräykset, jotka koskevat aineetonta omaisuutta. LISENSIOITUA MATERIAALIA ei myydä, vaan sitä lisensioidaan.

2.LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Tämä LISENSSI oikeuttaa sinut asentamaan ja käyttämään yhtä kopiona LISENSIOIDUSTA OHJELMASTA henkilötietokoneella, PC:llä.

3.MUUT OIKEUDET JA RAJOITUKSET

Et saa kopioida, jälleenkäyttää, poistaa kompilaatiota tai purkaa LISENSIOITUA OHJELMAA tai käyttää mitään osaa LISENSIOIDUSTA MATERIAALISTA jälleenmyyntiin tai tarkoituksessa tuottaa samankaltaisia ohjelmia tai materiaalia.

LISENSIOITUA OHJELMAA lisensioidaan yhtenä tuotteena. Sen eri osia ei voi erottaa enemmän kuin yhden tietokoneen käyttöön.

Mitään oikeuksia ei tässä myönnetä kolmannelle osapuolelle, välittömästi tai välillisesti, käyttää, näyttää, jäljentää tai saada haltuunsa LISENSIOITUA MATERIAALIA. Mitään tässä ei voi tulkita niin, että sinulle myönnettäisiin oikeus myydä, vuokrata, alilisensioida, jättää, tai millään muulla tavalla välittää LISENSIOITUA MATERIAALIA (tai sen jotakin osaa, tai oikeuksia siihen) kolmannelle osapuolelle.

LISENSIOITU OHJELMA ja LISENSIOITU MATERIAALI on tarkoitettu pelkästään yksityiseen käyttöön.

4.IRTISANOMINEN

Vaikuttamatta muihin oikeuksiin, Room328 voi irtisanoa tämän LISENSSIN, mikäli et noudata LISENSSIN ehtoja ja määräyksiä. Sellaisen tapahtuessa sinun on tuhottava LISENSIOIDUN OHJELMAN ja kaikki sen osat.

5.TEKIJÄNOIKEUS

Kaikki tekijänoikeudet LISENSIOITUUN MATERIAALIIN (mukaan lukien, muttei siihen rajoitettu, myös LISENSIOITUUN OHJELMAAN) kuuluvat tai ovat Room328.lle lisensioituja. LISENSIOITUA OHJELMAA suojaa tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Näin sinun on käsiteltävä LISENSIOITUA MATERIAALIA samoin kun muuta tekijänoikeusmateriaalia. Et saa kopioida painomateriaalia, joka kuuluu LISENSIOITUUN OHJELMAAN. Tässä ei myöskään myönnetä pääsyoikeutta LISENSIOIDUN OHJELMAN lähdekoodiin.

6.RAJOITETTU TAKUU

Room328 takaa, että LISENSIOITU OHJELMA pääasiallisesti toimii oheisten erittelyjen mukaisesti yhden vuoden asennuspäivämäärästä (TAKUUKAUSI).

Mikäli Room328 TAKUUKAUDEN aikana saa sinulta ilmoituksen, että LISENSIOIDUSSA OHJELMASSA on epäkohta, Room 328 tekee parhaansa saadakseen korjattua sellaisen epäkohdan nopeasti. Mikäli Room328 epäonnistuu 30 päivän kuluessa ilmoituksesta korjaamaan LISENSIOIDUN OHJELMAN epäkohdan, josta Room328 saa TAKUUKAUDEN aikana ilmoituksen, ja epäkohta vakavasti vaikeuttaa mahdollisuuksiasi käyttää LISENSIOITUA MATERIAALIA, voit irtisanoa LISENSSIN. Irtisanominen tehdään kirjallisesti Room328:lle, ja se astuu voimaan 15 päivää irtisanomisen vastaanottamisen jälkeen edellyttäen, että Room 328 ei ole siihen mennessä korjannut epäkohtaa.

Sellaisen irtisanomisen jälkeen olet oikeutettu, mikäli Room328 niin päättää, saamaan takaisinmaksun tai korvauksen siitä kokonaismäärästä, jonka olet LISENSIOIDUSTA MATERIAALISTA maksanut. Korvauksesta vähennetään käsittelymaksu, joka vastaa kymmenen prosenttia tästä määrästä.

Aikaisemmin mainittu takuu ei ole voimassa, jos olet modifioinut, parantanut tai muuttanut missään muodossa LISENSIOITUA OHJELMAA.

Room328 irtisanoo itsensä, niin paljon kuin sovellettu lainsäädäntö sallii, kaikista takuista, suorista ja epäsuorista, mukaan lukien, muttei siihen rajoitettu, epäsuorat takuut myyntikelpoisuuteen tai määrättyyn tarpeeseen soveltumiseen, jotka koskevat LISENSIOITUA OHJELMAA. ·

7.RAJOITETTU VASTUU

Room328 irtisanoo, niin paljon kuin sovellettu lainsäädäntö sallii, kaikesta vastuusta erityisvahingoista, ennakolta arvaamattomista sekä epäsuorista vahingoista tai seurausvahingoista (mukaan luettu, mutta ei rajoitettu, vahinkoihin, jotka johtuvat vähentyvästä voitosta, toiminnan katkosta, liiketiedon menettämisestä tai muista aineellisista menetyksistä) ja jotka syntyvät seurauksena tämän verkkosivuston käytöstä tai sen käytön mahdollisuuden puutteesta, vaikka Room 328 on saanut tietoa tämän kaltaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Room328:lla ei ole velvollisuutta tarjota käyttötuki- tai ylläpitopalveluja LISENSIOIDUSTA OHJELMASTA tämän LISENSSIN ehtojen nojalla.

8.MUUTA

Tämän LISENSSI säädellään Ruotsin lakien mukaan.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tästä LISENSSISTÄ, tai haluat muuten yhteyttä Room328:n, osoite on Room 328 AB, Tegeluddsvägen 92, 115 28 STOCKHOLM, Sverige